Asiasana: saoruba

K
Kutirinding (Kutirr nding/kutirindingo)